O NAMA

 

Preduzeće  d.o.o.  Rasimgradnja za  građevinarstvo,  trgovinu,  promet  i  usluge  sa  sjedištem  u  Gradačcu  ul.  Ledenice  Donje  bb,  osnovano  je 1996 god kao građevinsko preduzeće  čija  je  osnovna  djelatnost  izvođenje  svih  vrsta  građevinskih  radova  iz  oblasti  visokogradnje  kao  i  trgovina  građevinskim  materijalom  na  veliko  i  malo.

OBJEKTI U IZGRADNJI