„Rasimgradnja“ d.o.o. je preduzeće za  građevinarstvo,  trgovinu,  promet  i  usluge  sa  sjedištem  u  Gradačcu,  ul.:  Ledenice  Donje  bb.  Osnovano  je 1996. god kao građevinsko preduzeće  čija  je  osnovna  djelatnost  izvođenje  svih  vrsta  građevinskih  radova  iz  oblasti  visokogradnje  kao  i  trgovina  građevinskim  materijalom  na  veliko  i  malo.

 

Preduzeće  posluje  uglavnom  na  širem  području  sjeveroistočne  Bosne  te  je  proteklih  godina  izraslo  u  kompaniju  koja  investitorima  nudi  najviši  nivo  kvalitete  te   potpunu  tehničku  ispravnost  gradnje  njihovih  poslovnih  i  stambenih  objekata.

 

Osnovne  vrijednosti  kompanije  su  izvođenje  radova  u  skladu  sa  dogovorenim  rokovima  i  odgovarajućom  kvalitetom pri realizaciji projekata.

Preduzeće smatra da je ključ uspjeha shvatanje želja kupaca i prodiranje u svijest korisnika.