O nama

Istorijat firme 

 

Preduzeće je osnovano 1978 god. pod nazivom Samostalna zidarska radnja Ahmetagić Rasim Zagreb. Preduzeće je poslovalo u  republici Hrvatskoj na širem području Zagreba sve do 1992 god.

Nakon rata ponovo posluje pod istim nazivom da bi se 1996 god. registrovalo kao građevinsko preduzeće Rasimgradnja Gradačac.

Preduzeće danas posjeduje odgovarajuću stručnu kvalifikovanu radnu snagu, opremu i mehanizaciju za realizaciju i najsloženijih projekata u građevinarstvu.

Preduzeće  d.o.o.  Rasimgradnja za  građevinarstvo,  trgovinu,  promet  i  usluge  sa  sjedištem  u  Gradačcu  ul.  Ledenice  Donje  bb,  osnovano  je 1996 god kao građevinsko preduzeće  čija  je  osnovna  djelatnost  izvođenje  svih  vrsta  građevinskih  radova  iz  oblasti  visokogradnje  kao  i  trgovina  građevinskim  materijalom  na  veliko  i  malo.

 

Preduzeće  posluje  uglavnom  na  širem  području  sjeveroistočne  Bosne  te  je  proteklih  godina  izraslo  u  kompaniju  koja  investitorima  nudi  najviši  nivo  kvalitete  te   potpunu  tehničku  ispravnost  gradnje  njihovih  poslovnih  i  stambenih  objekata.

 

Osnovne  vrijednosti  kompanije  su  izvođenje  radova  u  skladu  sa  preuzetim  rokovima  i  dogovorenim  kvalitetom  te  kontinuirana  komunikacija  sa  naručiocem  radova  u  cilju  rješavanja  eventualnih  nepravilnosti  prilikom  realizacije  dogovorenih projekata.

Kompanija  je od  svog  osnivanja  u  stalnoj  ekspanziji  sa  tenzijama  ka  daljem  razvoju  poslovanja.

PODACI O FIRMI


Puni  naziv :  ¨ Rasimgradnja ¨ d.o.o  za  građevinarstvo, trgovinu,  promet  i  usluge.

Datum  osnivanja : 16.04. 1996 godine

Pravni  status : Društvo  sa  ograničenom  odgovornošću,  privatna  svojina 100 %

Adresa :  Ledenice  donje  BB

Direktor : Ahmetagić   Edin

ID  BR.    4209283520006

PDV BR. 209283520006

Bankovni   račun :

NLB  132 190 03095535 41